’’Jag och Han Solo var äls­ka­re’’

Star Wars - - I KULISSERNA -

Bil­ly Dee Wil­li­ams är mest känd för rol­len som an­ti­hjäl­ten Lan­do Cal­ris­si­an i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” och ”Jedins åter­komst”. Men han har även setts i fil­mer som ”Bat­man” och ”Night­hawks”.

Den 30 ja­nu­a­ri 1996 ham­na­de Wil­li­ams i klam­me­ri med rätt­vi­san. Han greps miss­tänkt för att ha sla­git sin sam­bo. Han släpp­tes da­gen där­på ef­ter att ha be­ta­lat en bor­gen­sum­ma på 50 000 dol­lar. Kvin­nan tog på sig skul­den för hän­del­sen. Ef­ter hän­del­sen kräv­des det att Wil­li­ams skul­le träf­fa en ku­ra­tor 52 gång­er.

I en in­ter­vju med Af­ton­bla­det för­kla­ra­de Bil­ly Dee Wil­li­ams vil­ken frå­ga han of­tast får av fans.

– Många frå­gar var­för jag har på mig Han So­los klä­der i en scen i ”Jedins åter­komst”. Jag bru­kar an­ting­en sva­ra att det är för att Ge­or­ge Lucas skrev det så el­ler att det är Han Solo som har på sig mi­na klä­der – ibland sä­ger jag att det är för att vi var äls­ka­re, sa han då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.