Vill jät­te­gär­na bli Maul igen

Star Wars - - I KULISSERNA -

Bakom Darth Mauls rö­da an­sik­te döl­jer sig den fram­gångs­ri­ke kamp­spor­ta­ren Ray Park.

Ray föd­des i Skott­land och dröm­de ti­digt om att bli film­stjär­na, men det är som faj­ter och stunt­man han blev känd. Hans förs­ta ta­lan­de roll kom i ”X-men” (2000). Se­na­re har han synts i ”G.I. Joe”, tv-se­ri­en ”He­ro­es” och di­ver­se mind­re ac­tion­fil­mer.

Ray ha­de gär­na ta­git på sig Maul-smin­ket igen.

– Jag skul­le bli helt ga­len, lå­sa in mig själv i en stu­ga. Gö­ra he­la ”me­tod-gre­jen” i två-tre må­na­der, fis­ka med spjut, ba­ra för att få spe­la den ka­rak­tä­ren igen, sä­ger han till Hollywood Re­por­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.