Kom­mu­nist­stämp­ling och Lon­don­te­a­ter

Star Wars - - I KULISSERNA -

I ”Stjär­nor­nas krig” spe­las Owen och Be­ru av Phil Brown och She­lagh Fra­ser. Phil bör­ja­de sin kar­riär in­om te­a­tern i New York. På 50-ta­let stämp­la­des Phil som kom­mu­nist och svart­lista­des från bran­schen. Han flyt­ta­de då till Stor­bri­tan­ni­en.

På äld­re da­gar åter­vän­de Phil till USA och del­tog i fa­ne­ve­ne­mang så länge hans häl­sa tillät. Phil dog av lung­in­flam­ma­tion 89 år gam­mal.

Brit­tis­kan She­lagh Owens bör­ja­de in­om te­a­tern på Lon­dons West End och blev be­römd som mam­ma i tv­se­ri­en ”Fa­mil­jen Ashton”, som gick i Sve­ri­ge från 1975.

Hen­nes sista tv-fram­trä­dan­de, sam­ma år som hon dog, var i ett av­snitt av ”Mor­den i mid­sum­mer”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.