Tyc­ker Star wars är trå­kigt

Star Wars - - I KULISSERNA -

Law­sons roll som pi­lo­ten Wed­ge fick sto­ra ef­ter­verk­ning­ar på det per­son­li­ga pla­net. Law­sons sys­ter­son Ewan Mcg­re­gor blev skå­de­spe­la­re och fick rol­len som Obi-wan Ke­no­bi, och Ewans bror Co­lin Mcg­re­gor blev strids­pi­lot i den brit­tis­ka ar­mén.

Ef­ter Star wars har De­nis Law­son var­vat kva­li­tets­dra­mer och fil­mer med mu­si­kal­rol­ler på West End.

Han fick frå­gan om att uppre­pa sin roll som Wed­ge An­til­les i ”The for­ce awa­kens” men tac­ka­de nej ef­tersom han tyck­te att det ver­ka­de trå­kigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.