Skam­lö­sa Star Warspla­gi­at 2

Star Wars - - STAR WARS - ’’The black ho­le’’ (1979) ’’The last star­figh­ter’’ (1984)

När Star wars blev en hit vil­le al­la film­bo­lag såklart ha en del av rymd­ka­kan, så även Dis­ney. Re­sul­ta­tet blev ’’The black ho­le”, en film som kanske in­te de­la­de sär­skilt myc­ket med Star wars hand­lings­mäs­sigt, men som ha­de så­väl la­ser­pi­stols­du­el­ler och R2-d2-ak­ti­ga ro­bo­tar som en mys­tisk skurk i svart hjälm. Trots Dis­neys hopp om att ska­pa en egen rymd­block­bus­ter blev re­sul­ta­tet klu­vet och ham­na­de mitt emel­lan Dis­neys barn­vän­li­ga am­bi­tion och fil­mens otip­pat våld­sam­ma och fi­lo­so­fis­ka in­ne­håll. En ton­år­skil­le från en li­ten hå­la som har en ta­lang för att spe­la rymd-tv-spel re­kry­te­ras av en re­bell­rö­rel­se i ett in­ter­ga­lak­tiskt krig mot ett ond­ske­fullt rymdim­pe­ri­um. Lå­ter det be­kant? Tänk­te väl det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.