8

Star Wars - - STAR WARS - ’’Star odys­sey’’ (1979)

Förs­ta de­len i re­gis­sö­ren Al­fon­so Bre­sci­as låg­bud­get­film­se­rie(g jor­da un­der pseu­do­ny­men Al Brad­ly) är på vis­sa stäl­len mer Star trek- och Blixt Gor­don-stöld, men ing­en kan för­ne­ka att Star warsvib­bar­na är många. Tas­kigt dub­ba­de skå­di­sar, ljussvärds-du­el­ler, än­nu fler bil­li­ga R2-d2/c-3po-pla­gi­at och snur­rigt ana­log­synt­h­sound­track. Kort sagt: ita­li­ensk ex­plo­i­ta­tion-film en­ligt kons­tens al­la reg­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.