7

Star Wars - - STAR WARS - ’’Batt­les­tar Ga­lacti­ca’’ (1978–79)

I dag är nog de all­ra fles­ta mer be­kan­ta med den hyl­la­de ny­ver­sio­nen från mit­ten av 2000-ta­let, men när ori­gi­nal-tv-se­ri­en släpp­tes 1978 var det en se­rie som gick rätt in i den rå­dan­de Star wars-fe­bern. Det­ta gick så långt att 20th Cen­tu­ry Fox som låg bakom Star wars an­såg att se­ri­en ha­de stu­lit 34 uni­ka idéer från fil­men och stäm­de Universal Stu­di­os. Universal kont­ra­de med att stäm­ma till­ba­ka och häv­da­de att Star wars stu­lit idéer från de­ras film ”Si­lent run­ning” från 1972. Film­bo­la­gen lös­te se­na­re kon­flik­ten ut­an­för rätts­sa­len. Men trots att Star wars helt klart är ett hop­kok av gam­la idéer, är det svårt att in­te se in­flu­en­ser i ’’Batt­les­tar Ga­lacti­ca’’...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.