VEM FÅR LI­DA

Star Wars - - KURIOSA -

De fles­ta har no­te­rat är­ret på Har­ri­son Fords ha­ka.

Långt in­nan han blev Han So­lo ha­de han ett jobb vid ett köp­cent­rum nä­ra La­gu­na Be­ach i Ka­li­for­ni­en. På väg till job­bet en mor­gon kör­de han av vägen och in i en te­le­fon­stol­pe.

Han slog an­sik­tet mot rat­ten och me­nar att är­ret är re­sul­ta­tet av ett slarv­jobb som ut­för­des av akut­lä­ka­re. Har­ri­son Ford drab­ba­des av disk­bråck un­der in­spel­ning­en av ”In­di­a­na Jo­nes och de för­döm­das tem­pel”. Då var han 40 år gam­mal. Han fick läm­na in­spel­ning­en i sex vec­kor och blev ope­re­rad i Los Ang­e­les. – Min rygg ska­da­des av att jag red på ele­fan­ter. Det var en rygg­ska­da och det var svårt, för­stås, sä­ger Ford i en in­ter­vju.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.