MIS­SA IN­TE!

Star Wars - - EXPANDED UNIVERSE -

Sat­te stan­dar­den för hur bra Star wars bortom fil­mer­na kan va­ra. Böc­ker­na fång­ar den rik­ti­ga Star wars­käns­lan till hund­ra pro­cent och gav oss upp­föl­jar­na till fil­mer­na som på den ti­den ald­rig gjor­des. Är nå­got Star wars-verk es­sen­ti­ell läs­ning så är det Th­rawntri­lo­gin av Ti­mot­hy Zahn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.