Go­sig al­pac­kapläd + gröt med bär

Sticka i höst - - Te­o­ri -

Pro­jekt

Ja! nu bör­jar vi.

My­sig helg i säng­en: Ta tag i den mju­ka al­packaul­len och XL- stic­kor­na och gör det be­kvämt för dig. Vän­ta, fat­tas det in­te nå­got? Det stäm­mer! För att för­hind­ra hun­ge­r­at­tac­ker la­gar Du den läck­ra grö­ten med bär kväl­len fö­re – så att du ba­ra be­hö­ver ta fram den ur kyl­skåpet när be­ho­vet upp­står. Grö­ten ger en ex­tra vi­tamin­kick och hål­ler dig ga­ran­te­rat mätt i tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.