Tips!

Sticka i höst - - Koppla Av -

Uni­ver­salcre­me

Fuktcre­men pas­sar för nor­mal och torr hud och kan an­vän­das av bå­de kvin­nor och män. Även händerna blir sam­mets­mju­ka av fuktcre­men. Ef­tersom den be­står av re­na, na­tur­li­ga rå­va­ror och in­te in­ne­hål­ler någ­ra ete­ris­ka ol­jor går den ut­märkt att an­vän­da även för ba­by­vård!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.