Tips!

Sticka i höst - - Kom Igång - Kom­bi­ne­ra

Den­na mo­dell är en rik­tig mul­tita­sking­ta­lang. Du kan an­vän­da den i många oli­ka kom­bi­na­tio­ner – an­ting­en le­digt med jeans el­ler som ac­cent till blus och chi­nos. Kanske även med kjol, till och med plis­se­rad kjol? Pro­va! Na­tur­ligt­vis kan den ock­så an­vän­das helt av­spänt med jog­ging­byx­or och swea­ter. Du kom­mer ialla­fall in­te att fry­sa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.