Tips!

Sticka i höst - - Kom Igång -

Va­ri­an­ter

Själv­klart kan du stic­ka den ran­di­ga kud­den i om­vänd färg­ställ­ning. Då be­hö­ver du skaf­fa 350 g av gar­net i mörk­grått och ba­ra 50 g i ull­vitt. Gör gär­na två kud­dar och kom­bi­ne­ra färg­ställ­ning­ar­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.