Tips!

Sticka i höst - - Koppla Av -

Luftens ko­nung

Ge­nom vi­su­a­li­se­ring­en bi­drar Garu­da-mud­ra till att sti­mu­le­ra livs­e­ner­gin Va­ta. I den ayur­ve­dis­ka me­di­ci­nen står Va­ta för ele­men­tet luft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.