PA­TENT­STICK­NING

Sticka i höst - - Grunder -

Pa­tent­stick­ning ger ett fyl­ligt ribb­möns­ter. Det finns oli­ka me­to­der att stic­ka det­ta möns­ter. Här vi­sar vi me­to­den med om­slag.

1 Du bör­jar med att läg­ga upp ett jämnt mas­kan­tal. Varv 1: Gör ett om­slag och lyft den förs­ta mas­kan avigt.

2 Stic­ka se­dan en rät mas­ka. Fort­sätt se­dan väx­el­vis så här: Gör 1 om­slag och lyft 1 mas­ka avigt, stic­ka 1 rät mas­ka. Av­slu­ta med en rät mas­ka. 3 Varv 2: Gör 1 om­slag och lyft den förs­ta mas­kan avigt.

4 Stic­ka föl­jan­de mas­ka rätt till­sam­mans med om­sla­get från fö­re­gå­en­de varv. Fort­sätt väx­el­vis så här: Gör 1 om­slag och lyft 1 mas­ka avigt, stic­ka 1 rät mas­ka till­sam­mans med om­sla­get från fö­re­gå­en­de varv. Av­slu­ta var­vet med en rät mas­ka som stic­kas med om­sla­get från fö­re­gå­en­de varv. Uppre­pa des­sa bå­da varv, det vill sä­ga steg 3–4. Vid pa­tent­stick­ning ser fram- och bak­si­da li­ka­da­na ut. För att se ett stic­kat varv på stic­kan mås­te du stic­ka två varv. Du stic­kar så att sä­ga in­te ba­ra på höj­den, ut­an även på bred­den. Det gör att det ska­pas ex­tra vo­lym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.