FLERFÄRGSSTICKNING

Sticka i höst - - Grunder -

Flerfärgsstickning an­vän­der du när du vill vä­va in små om­rå­den med av­vi­kan­de färg på in­te allt­för stort av­stånd från varand­ra.

1 De fles­ta fler­färgs­möns­ter stic­kas med 2 fär­ger på sam­ma varv. Den av­vi­kan­de fär­gen ger en färg­stark ac­cent mot bot­ten­fär­gen. Du ar­be­tar pa­ral­lellt med ett garn­nys­tan i var­je färg och an­vän­der än det ena, än det and­ra gar­net. Gar­net som du för till­fäl­let in­te an­vän­der får föl­ja med löst på bak­si­dan.

2 När du stic­kar från rät­si­dan el­ler runt ska bå­da fär­ger­na lig­ga bakom ar­be­tet och det med­föl­jan­de gar­net, det så kal­la­de föl­je­gar­net, lö­per på bak­si­dan.

3 När du stic­kar från avigsidan ska bå­da gar­ner­na lig­ga fram­för ar­be­tet. Stic­ka helst all­tid kant­mas­kor­na i bå­da fär­ger­na så att kan­ter­na in­te blir sne­da.

4 Föl­je­gar­net ska föl­ja med på bak­si­dan över var­vet – in­te för löst så att stick­ning­en blir ore­gel­bun­den, och in­te för fast så att stick­ning­en dras ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.