Tips!

Sticka i höst - - Grunder -

In­om var­vet

För­u­tom att läg­ga upp nya mas­kor i si­dan går det ock­så bra att läg­ga upp mas­kor mitt på ett varv, som man ex­em­pel­vis mås­te gö­ra vid tum­hå­let på van­tar el­ler hä­len på yo­ga­soc­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.