Mös­sa i re­sår + av­kopp­lan­de helg­mix

Sticka i höst - - Pro­jekt -

Be­hö­ver du va­ra klar i hu­vu­det? Då går vi ut i fris­ka luf­ten! Låt vår av­kopp­lan­de spel­lis­ta föl­ja dig ge­nom na­tu­ren, och håll hu­vu­det och öro­nen var­ma med den spor­ti­ga re­sår­mös­san av go­sigt mjuk al­packaull och vär­me­re­gle­ran­de me­ri­noull. Och själv­klart kan du även lyss­na på spel­lis­tan hem­ma me­dan du stic­kar på din mös­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.