Cho­klad­ka­ka

Sticka i höst - - Kopp­la Av -

6 ägg + 3 äggu­lor | 150 + 75 g soc­ker | 1 + 1 ny­pa salt | 120 g mjöl | 40 g ka­kao | 2 + 2 msk mai­ze­na | 3 msk nöt­li­kör | 200 ml mjölk | 1 va­nilj­stång | 150 g färskost | 200 ml gräd­de

Til­lag­ning:

50 min.

Grädd­ning

30 min.

1 Zeb­ra­ran­dig god­sak! Sätt ug­nen på 180° och klä en spring­form (di­a­me­ter 26 cm) med bak­plåts­pap­per.

2 Se­pa­re­ra sex ägg och rör äggu­lor­na med cir­ka två tred­je­de­lar av sock­ret till en vit och pö­sig kräm. Vis­pa ägg­vi­tor­na med salt till ett styvt skum. Till­sätt se­dan res­ten av sock­ret. Vänd ner ägg­vi­teskum­met i äggu­les­me­ten. Sik­ta över och vänd ner mjöl blan­dat med ka­kao och 2 msk mai­ze­na. Häll sme­ten i spring­for­men och gräd­da ka­kan i cir­ka 30 mi­nu­ter. Låt sval­na och de­la se­dan ka­kan i tre bott­nar. Drop­pa 1 msk nöt­li­kör över var­je bot­ten.

3 Ko­ka upp mjölk och va­nilj­stång, låt dra i 10 mi­nu­ter. Vis­pa tre äggu­lor och soc­ker pö­sigt. Blan­da ner 2 msk mai­ze­na. Rör ner den var­ma mjöl­ken och låt allt tjock­na i en ka­strull på låg vär­me. När fyll­ning­en har sval­nat vän­der du ner färskost och hårt vis­pad gräd­de.

4 Sätt en kakring runt den förs­ta bot­ten och var­va där­ef­ter fyll­ning-bot­ten-fyll­ning-bot­ten. Låt stå kallt i minst 2 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.