MO­HAIR­PULL­O­VER

Det här be­hö­ver du

Sticka i höst - - Kom Igång -

Ull­bland­ning (43 % me­ri­noull, 22 % mo­hair, 22 % sil­ke, 13 % jak, löplängd 150 m/25 g), 300 (325/350) g i rosé: Emo­zio­ne från La­na Gros­sa | stic­kor nr 8 och 10 vid lö­sa­re re­spek­ti­ve nr 10 och 12 vid fas­ta­re stick­ning | rund­stic­ka nr 8 re­sp. nr 10 | mask­mar­kö­rer | trub­big och spet­sig ull­nål

Slut­lig stor­lek

34/36 (38/40, 42/44)

Stick­fast­het

Slät­stick­ning med fy­ra trå­dar och stic­kor nr 10/12: 9 m × 12 v = 10 × 10 cm

Gör så här

Det lö­sa, lät­ta ar­be­tet stic­kas med 4-dub­belt garn. Mud­dar­na stic­kas med de fi­na­re stic­kor­na, fram och till­ba­ka med rä­ta mas­kor ( rät­stick­ning). Byt till de gröv­re stic­kor­na och fort­sätt med slät­stick­ning. Det be­ty­der att du stic­kar rä­ta mas­kor på rät­si­dan och avi­ga mas­kor på avigsidan. Kant­mas­kor­na stic­kas i re­spek­ti­ve grund­möns­ter. För att slip­pa fäs­ta så många trå­dar kan du sy ihop gar­nän­dar­na vid garn­byte (• si­da 17). Mät all­tid måt­ten med plag­get häng­an­de, an­nars blir pull­o­vern all­de­les för stor och gar­net räc­ker in­te.

1 Bak­styc­ke

Lägg upp 46 (50/54) mas­kor med 4-dub­belt garn och de fi­na­re stic­kor­na och stic­ka 4 cm rät­stick­ning. Byt se­dan till de gröv­re stic­kor­na och fort­sätt med slät­stick­ning. Vid 39 (38/37) cm ef­ter möns­ter­by­tet sät­ter du mar­ke­ring­ar i bå­da si­dor­na för ärm­hå­len. Fort­sätt i slät­stick­ning tills du har stic­kat 19 (20/21) cm från mar­ke­ring­en för ärm­hå­len, och mas­ka av för ax­eln vartan­nat varv på föl­jan­de sätt: Stor­lek 34/36: Mas­ka av 4 × 3 mas­kor. Stor­lek 38/40: Mas­ka av 2 × 3 och 2 × 4 mas­kor. Stor­lek 42/44: Mas­ka av 4 × 4 mas­kor. Mas­ka slut­li­gen av de åter­stå­en­de 22 mas­kor­na.

2 Fram­styc­ke

Bör­ja fram­styc­ket på sam­ma sätt som bak­styc­ket, men vid 15 (16/17) cm från mar­ke­ring­en för ärm­hå­let mas­kar du av de 6 mit­ters­ta mas­kor­na för hals­ring­ning­en och stic­kar vi­da­re var­je si­da för sig. Vid kan­ten på hals­ring­ning­en mas­kar du av 8 × 1 mas­ka var­je varv. Sam­ti­digt vid 19 (20/21) cm ef­ter ärm­hå­let ska det mins­kas för ax­eln. Gör på föl­jan­de sätt vartan­nat varv: Stor­lek 34/36: Mas­ka av 4 × 3 mas­kor. Stor­lek 38/40: Mas­ka av 2 × 3 och 2 × 4 mas­kor. Stor­lek 42/44: Mas­ka av 4 × 4 mas­kor. Mas­ka slut­li­gen av de åter­stå­en­de 22 mas­kor­na.

3 Är­mar

Lägg upp 18 (20/22) mas­kor med 4-dub­belt garn och de fi­na­re stic­kor­na och stic­ka 4 cm rät­stick­ning. Byt se­dan till de gröv­re stic­kor­na och fort­sätt med slät­stick­ning. För att for­ma är­men ökar du 7 × 1 mas­ka i bå­da sidor vart sjät­te varv (= 32/34/36 mas­kor). 40 cm från möns­ter­by­tet (mud­den) mas­kar du av al­la mas­kor.

4 Hals­kant

Sy ax­el­söm­mar­na med trub­big ull­nål och mask­stygn (• tips). Ploc­ka se­dan upp cir­ka 54 mas­kor längs hals­ring­ning­en med den fi­na­re rund­stic­kan och 4-dub­belt garn och stic­ka om­väx­lan­de 1 varv avi­ga mas­kor och 1 varv rä­ta mas­kor. När kan­ten är 3 cm hög mas­kar du av al­la mas­kor löst.

5 Av­slut­ning

Sy si­do- och ärm­söm­mar­na med trub­big ull­nål och smygstygn, sy se­dan fast är­mar­na. Nu be­hö­ver du ba­ra fäs­ta trå­dar­na med en spet­sig ull­nål – och se­dan kan du go­sa in dig i ditt nya fluf­fi­ga fa­vo­rit­plagg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.