Guld­lat­te

In­gre­di­en­ser för 2 glas

Sticka i höst - - Kopp­la Av -

1 tsk gurk­me­ja | 1 kar­de­mum­ma­kap­sel | ½ tsk ka­nel | 1 knivsudd va­nilj­pul­ver | ny­ma­len svart­pep­par ( gär­na star­ka­re) | 400 ml osö­tad man­del­mjölk (eko­lo­gisk) | 1 tsk ko­kos­ol­ja

Til­lag­ning:

cir­ka 5 min.

1 Guld­lat­ten vär­mer in­i­från sam­ti­digt som den tack va­re de ex­o­tis­ka kryd­dor­na bju­der smaklö­kar­na på en väl­gö­ran­de sma­k­ex­plo­sion. För 2 por­tio­ner: Häll 100 ml vat­ten i en li­ten ka­strull och till­sätt gurk­me­ja, kar­de­mum­ma, ka­nel, va­nilj och li­te ny­ma­len svart­pep­par.

2 Ko­ka upp och låt sju­da i 2–3 mi­nu­ter. Rör om då och då.

3 Blan­da av­slut­nings­vis ner man­del­mjölk och ko­kos­ol­ja. Häll upp guld­lat­ten i 2 glas och de­la dryc­ken med nå­gon du tyc­ker om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.