Fluf­fi­ga hand­ledsvär­ma­re + vis­pat she­a­smör

Sticka i höst - - Pro­jekt -

Vik­ti­ga ting för var­da­gen: De fluf­fi­ga hand­ledsvär­mar­na av mo­hair läm­nar fing­rar­na fria så att du kan ta upp peng­ar ur plån­bo­ken el­ler an­vän­da mo­bil­te­le­fo­nen, men de kan ock­så dras över fing­er­top­par­na när det be­hövs. När du är till­ba­ka hem­ma i vär­men kan du skäm­ma bort din hud som har ut­satts för köl­den med lyx­ig vård: Gör i ord­ning vis­pat she­a­smör på noll­tid med ba­ra två ingre­di­en­ser!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.