Mörk­blå stor­väst + blå­bärs­smoot­hie

Sticka i höst - - Pro­jekt -

Dröm­mar går i blått: Den mörk­blå stor­väs­ten kan bä­ras på många oli­ka sätt: öp­pen, stängd, med skärp el­ler till och med upp- och- ner, så att väs­ten blir en ge­ne­rös sjal­kra­ge. Dess­utom är det mju­ka, fluf­fi­ga drömplag­get i blått un­der­bart vär­man­de. Den läck­ra blå­bärs­smoot­hi­en är en vi­tamin­kick som mat­char per­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.