För­tju­san­de pann­band + torr­scham­po

Sticka i höst - - Pro­jekt -

Vill du in­te döl­ja din topp­staj­la­de fri­syr med en mös­sa? El­ler har du helt en­kelt ing­en lust att tvät­ta hå­ret i dag? Inga pro­blem! Med det tren­di­ga pann­ban­det kan du all­tid vi­sa dig över­allt. Och om du snabbt vill fixa till hå­ret så att det blir li­te frä­scha­re och fyl­li­ga­re ska du prö­va torr­scham­pot med helt na­tur­li­ga ingre­di­en­ser!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.