Gam­mal­ro­sa Ki­mo­no-pull­un­der + man­da­la att färg­läg­ga

Sticka i höst - - Pro­jekt -

Har du lust att till­bringa en helg i Asi­en? Med en ki­mo­no­pull­un­der och en man­da­la att färg­läg­ga får du en ro­fylld käns­la av Asi­en di­rekt hem till dig. Och om du in­te har lust att la­ga mat kan du be­stäl­la hem nå­got läc­kert från när­mas­te asi­a­tis­ka re­stau­rang. Och fort­sät­ta må­la. El­ler stic­ka. El­ler må­la ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.