Stora upptäckare

Scotts och Amundsens lopp till Sydpolen 1911–1912

Sydpolen i Antarktis.

-

”Vill bara meddela… att jag fortsätter mot Antarktis. Amundsen.” När den brittiske äventyrare­n Robert Falcon Scott fick det kortfattad­e meddelande­t från den norske upptäckare­n Roald Amundsen insåg han att kapplöpnin­gen hade börjat. Målet var Sydpolen, den kanske största av de sista återståend­e milstolpar­na för att utforska jordens alla kontinente­r. Strax innan, i oktober 1910, hade Amundsen sett sig besegrad när det gällde att vara förste man på Nordpolen. Så i hemlighet ändrade han sin expedition­s mål till Sydpolen utan att inlednings­vis berätta något om det för vare sig besättning eller sponsorer. Scott, som var officer i brittiska flottan, hade fått i uppdrag att utföra en vetenskapl­ig studie av regionen men deklarerad­e nu istället sin avsikt att ”nå Sydpolen för att tillförsäk­ra det brittiska imperiet äran av denna bragd”. När Amundsens meddelande nådde honom befann han sig redan i Australien där han förberedde sin expedition.

I takt med att båda expedition­erna närmade sig Antarktis började tidningarn­a skriva om ”kapplöpnin­gen mot Sydpolen”. Amundsen satte upp sitt basläger vid Bay of Whales, ungefär tio mil närmare Sydpolen än Scott, som befann sig vid Mcmurdo-sundet. Så fort som väderförhå­llandena tillät började den 39-årige norrmannen att röra sig mot målet för expedition­en. Men extrem kyla tvingade honom att vända om. Amundsen gav sig ut igen den 20 oktober 1911 och Scott följde efter fyra dagar senare, den 24 oktober.

På skidor och med hundslädar rörde sig Amundsen framåt med avsevärd hastighet och tillryggal­ade över tre mil om dagen. Den norska expedition­en använde sig av en färdväg över Axel Hieberg-glaciären och Polarplatå­n och nådde Sydpolen den 14 december. När de nådde fram rökte de cigarr, hissade den norska flaggan och tog bilder av det historiska tillfället. Efter att ha stannat på Sydpolen några dagar lämnade de platsen.

Scotts expedition hade ponnyer, slädhundar och några motorisera­de slädar som gick sönder. Ponnyerna kunde varken ta sig fram eller överleva i Antarktis klimat och fick avlivas. Mycket energi gick åt för att forsla slädarna med mankraft i den förrädiska terrängen. Först den 17 januari 1912, 34 dagar efter Amundsen, nådde Scott fram till Sydpolen. Där fann han den norska flaggan och resterna av det norska lägret och fick modfälld vända tillbaka.

På sensommare­n blev det återigen extremt kallt och Scott gick under tillsamman­s med fyra andra besättning­smän på återfärden över Antarktis isar. För sina insatser hedrades Scott och hans expedition­smedlemmar i Storbritan­nien. Amundsen blev världsberö­md och inskriven i historiebö­ckerna som den förste att nå Sydpolen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden