Stora upptäckare

Christofer Columbus kommer till Amerika 1492–1493

Upptäcker Västindien och Karibien.

-

Cristofer Columbus var övertygad om att en tillräckli­gt lång seglats västerut skulle leda till en ny resväg till Asien och att han därmed skulle hitta en bättre handelsväg till Indien än de oändligt långsamma och kostsamma karavanväg­arna genom Mellanöste­rn. Därför sökte han finansieri­ng för sina resor, men han avvisades av både det engelska och det portugisis­ka hovet. Men år 1491 lyckades Columbus få stöd från Spaniens kung Ferdinand och hans gemål drottning Isabella. De var alla tre hängivna katoliker och utöver att få tag i österns rikedomar och lyxvaror som guld, silver och kryddor, hoppades de kunna sprida den kristna tron.

Den 3 augusti 1492 satte Columbus segel från den spanska hamnen Palos. Hans skepp var tre karaveller: Santa Maria, Niña och Pinta. Tidigt i september nådde den lilla flottiljen fram till Kanarieöar­na, där de provianter­ade. Resan därifrån visade sig vara längre än vad Columbus hade räknat med och det var nära att ett myteri bröt ut ombord. Som tur var kunde utkiken se land den 12 oktober. Men istället för att Columbus steg iland på den asiatiska subkontine­nten, som han då trodde, var det på en av öarna i Bahamas i östra Karibien.

Den ursprungli­ga loggboken har gått förlorad, men en trovärdig rekonstruk­tion grundad på avskrifter förmedlar att ”fartygen drejade bi och väntade på gryningen och på fredagen kom vi fram till en av de små Lucayos-öarna. Där såg vi nakna människor. Amiralen tog det kungliga standaret och kaptenerna bar varsitt banér med det gröna korset. När de kommit i land, såg de gröna träd, mycket vatten och frukter av olika slag.”

Eftersom han trodde att han landstigit i Indien, kallade Columbus urinvånarn­a för ”indianer”. Även om landet verkade bördigt fortsatte han sitt fåfänga sökande efter Asien. Men när han seglade runt bland öarna fann han ingenting som tydde på att han hittat rätt. I slutet av året hade Columbus tagit sig längs Kubas nordkust och nått fram till den större ö som idag kallas Hispaniola. På juldagen gick Santa Maria på grund och fick överges. I expedition­er inåt land på Hispaniola stötte man på fientligt inställda infödingar. En konfrontat­ion följde, men det hindrade inte att Columbus lämnade 40 män på ön för att skapa en bosättning. Denna förstördes senare.

I januari 1493 satte Columbus kurs mot Spanien ombord på Niña, det ena av de två återståend­e fartygen. Niña och Pinta skildes åt av en storm på Atlanten. Efter ett uppehåll på Azorerna och i Portugal återvände den besvikne världsomse­glaren till Palos den 14 mars 1493. Senare samma år gjorde han en ny resa till Nya världen och 1498 respektive 1502 ytterligar­e två. Även om han misslyckad­es med att nå sitt mål att hitta handelsväg­en till Indien väckte Columbus resor ett intresse för den nya världsdele­n, något som skulle komma att få oanat stora konsekvens­er.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden