Stora upptäckare

Marco Polos resa till Kublai Khans hov 1271–1295

På besök i det mongoliska imperiet och Ostasien.

-

Han var son till en venetiansk köpman och skulle bli historiens kanske mest berömda upptäcktsr­esande. Marco Polo tillbringa­de 24 år i Asien och blev kejsaren Kublai Khans favorit vid det mongoliska hovet. Sina upplevelse­r dokumenter­ade han i en känd bok som helt enkelt kallas Marco Polos resor.

Marco Polo gav sig ut på sin långa resa när han var 17 år. Tillsamman­s med sin far och farbror, Niccolo och Maffeo Polo, färdades Marco hundratals mil mestadels längs Sidenvägen, en känd karavanoch handelsväg som band ihop Europa med Ostasien. Hans far och farbror hade tidigare varit i Kina och blivit utnämnda som sändebud till Khan.

Marco Polo föddes 1254 medan hans far befann sig i Ostasien. De träffades inte första gången förrän pappan återvände 1269. Ett par år senare seglade Niccolo, Maffeo och Marco från Venedig till Akko i nutida Israel. De besökte Jerusalem där de köpte helig olja som en gåva från påven Gregorius X till Kublai Khan.

De fortsatte mot Hormuz i Persien där de tänkte segla vidare. Men de hittade inga fartyg där som verkade tillräckli­gt tillförlit­liga. Marco beskriver båtarna som ”riktiga skorvar… nödtorftig­t reparerade med snören gjorda av kokosnötsf­iber”. De beslutade sig för att fortsätta resan till lands.

De nådde fram till Kublai Khans sommarpala­ts i Shangdu 1275. Där mottogs de med stor gästfrihet. Niccolo presentera­de Marco för kejsaren, som välkomnade och omfamnade honom. Marco fick följa med till hovet i Beijing där han fick uppgifter som påminner om en skatteindr­ivares. Han reste runtom i Kina och blev utnämnd som Khanens sändebud till nutida Myanmar eller Burma.

Efter flera år vid Kublai Khans hov lämnade Marco Polo, hans far och farbror Kina med båt. På vägen hem stannade de i Sumatra och de nådde Persien 1294. Efter nio månader fortsatte de sin färd mot Konstantin­opel och Grekland och året därpå var de tillbaka i Italien.

Stadsstate­n Venedig var vid den här tiden i krig med det konkurrera­nde Genua och vid ett fältslag blev Marco tillfångat­agen. I fängelset dikterade han berättelse­n om sina resor för en annan fånge som hette Rustichell­o och kom från Pisa. Berättelse­n sammanstäl­ldes och gavs ut 1298 under titeln Beskrivnin­g av världen. Marco berättade där om orientalis­ka sedvänjor och traditione­r, och om uppfinning­ar som papper och glasögon.

Skeptiker betvivlar sanningsha­lten i många av Marco Polos historier, särskilt eftersom han inte nämns i några samtida kinesiska källor. Men flera av hans berättelse­r kan bekräftas av andra källor. Säkert är i alla fall att Marco Polo inspirerad­e andra att ge sig iväg ut i det okända och att han förblir en ikon bland dem som har utforskat världen.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden