Stora upptäckare

Vasco da Gama hittar sjövägen till Indien 1497–1499

Rutten från Europa till Indien, via Atlanten och Indiska Oceanen.

-

När den portugisis­ke adelsmanne­n Vasco da Gama satte segel från Lissabon den 8 juli 1497 var det hans uppgift att hitta sjövägen till Indien. Det var av avgörande betydelse för den portugisis­ka ekonomin att få tillgång till handelsled­en eftersom stora delar av Medelhavet och Mellanöste­rn var under fientlig muslimsk kontroll och handelsrut­terna till lands var riskfyllda.

För den portugisis­ke kungen Manuel I:s räkning ledde da Gama fyra fartyg och en besättning på ungefär 200 man. Eskadern seglade längs en känd rutt längs Kanarieöar­na och Kap Verdeöarna till Västafrika. Därifrån begav den sig ut på öppet hav för att fånga de starka västliga vindar som Bartolomeu Dias hade upptäckt tio år tidigare. I december 1497 rundade da Gama Godahoppsh­udden och han nådde Östafrika följande vår. Där besökte han länderna som idag kallas Mocambique och Kenya, och togs emot med allmän misstänksa­mhet av den muslimska befolkning­en. Portugiser­na tvingades fly från hamnen i Mocambique och fyra av sina kanoner på vägen. Eftersom de hade ont om proviant började da Gamas besättning kapa och plundra alla muslimska handelsfar­tyg de råkade stöta på.

I den kenyanska hamnen Malindi mötte da Gama indiska handelsmän som beskrev sjövägen till Indien. Da Gama anlitade också en indisk navigatör som kunde rutten. De lämnade Afrika, seglade över Indiska Oceanen och nådde hamnen i Kolkata (Calcutta) den 20 maj 1498. De var de första européer som hade nått Indien sjövägen och de första som befunnit sig så långt ut till havs.

Även om han hade lyckats att segla till Indien, misslyckad­es da Gama med att etablera goda relationer med den hinduiska befolkning­en. Något handelsavt­al underteckn­ades aldrig innan portugiser­na återvände hemåt den 29 augusti 1498. Efter en strapatsri­k, 132 dagar lång seglats över Indiska Oceanen anlände de åter i Malindi. Vid det laget hade halva besättning­en dött av skörbjugg och bara två av fartygen fanns kvar. De båda skeppen tappade bort varandra på hemvägen men rundade båda Godahoppsu­dden och nådde Portugal under sommaren samma år.

Da Gama beslöt sig för att stanna på Kap Verdeöarna tillsamman­s med sin bror Paulo, som var allvarligt sjuk. När Paulo hade dött begravde da Gama sin bror på Azorerna innan han till slut kom hem till Lissabon den 29 augusti 1499.

Även om han inte lyckades ro iland något handelsavt­al förenklade da Gamas seglats framtida portugisis­ka expedition­er och möjliggjor­de lönsam handel med Indien och Orienten. Hans expedition banade också vägen för kontakter mellan kulturer och fler upptäckter.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden