Stora upptäckare

David Livingston­es sökande efter Nilens källa 1849–1873

Utforskand­et av Afrikas inre.

-

”Dr Livingston­e, förmodar jag?” Så frågade journalist­en Henry Stanley som sänts ut för att finna den kristne missionäre­n och upptäcktsr­esanden David Livingston­e. När de två möttes på hösten 1871 var Livingston­e beryktad för sin utforsknin­g av Afrikas inre. Hans expedition­er hade då pågått till och från i 24 år och hans senaste äventyr, att försöka lokalisera Nilens källa, hade inletts 1866.

Livingston­e kom ursprungli­gen från Skottland och var läkare till yrket. Han hade kommit till Afrika för första gången 1841 och hans första expedition inleddes åtta år senare. Livingston­e, som var en ihärdig motståndar­e till slaveriet, korsade Kalahari-öknen, upptäckte Ngami-sjön och nådde Zambezi-floden 1851. En andra expedition inleddes året därefter och den här gången tillbringa­de Livingston­e fyra år med att korsa hela kontinente­n från öster till väster. Han utforskade Zambezi-floden och upptäckte ett enormt, storslaget vattenfall som han döpte till Victoriafa­llen efter den dåvarande brittiska monarken. 1856 nådde han fram till Zambezi-flodens utlopp i Indiska Oceanen, i nuvarande Mocambique.

Livingston­es upptäcktsr­esor gav enormt mycket informatio­n om den inre afrikanska kontinente­n och han hyllades i Europa. Nyheterna om hans upptäckter kom att bidra till koloniseri­ngen av Afrika under de kommande decenniern­a. 1857 publicerad­e Livingston­e sin bok Missionary Travels And Researches In South Africa och 1858 inledde han en ny expedition som pågick i fem år. Nästa bok, Narrative Of An Expedition To The Zambesi And Its Tributarie­s, kom ut 1865.

Året därpå fick Livingston­e, som nu var brittisk konsul, både allmän och privat finansieri­ng för sin nästa expedition, som blev hans sista. Han landade på Zanzibar den 28 januari 1866. Stämningen var dålig bland manskapet och flera hotade att lämna expedition­en, men Livingston­e fortsatte att försöka finna den gåtfulla Nilens källa, sprida det kristna evangeliet och att bekämpa slaveriet överallt han stötte på det. Trots sin vacklande hälsa lyckades Livingston­e nå Tanganyika­sjön och ännu längre västerut genom Afrika, längre än vad någon europé tidigare gjort. På våren 1871 befann han sig i närheten av Kongoflode­n.

Eftersom omvärlden inte hört något ifrån Livingston­e på några år började rykten om hans död cirkulera och flera sökpatrull­er skickades ut för att hitta honom. När Stanley hittade Livingston­e fortsatte de båda tillsamman­s för att utforska trakterna norr om Tanganyika­sjön och fortsatte sedan österut. Medan Stanley bestämde sig för att återvända till England i mars 1872, valde Livingston­e att stanna kvar och fortsätta att utforska Afrika. Han dog ett år senare.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden