Stora upptäckare

Lewis och Clarks expedition ”Corps of Discovery” 1804–1806

Utforskand­et av västra USA.

-

Året var 1803 och USA köpte delstaten Louisiana från Frankrike för 15 miljoner dollar. President Thomas Jefferson avsatte 2 500 dollar för att finansiera en expedition till denna vildmark. Han bad sin personlige sekreterar­e, Meriwether Lewis, att leda den. Lewis tackade ja och föreslog att hans vän William Clark skulle följa med.

Äventyret västerut tog sin början den 14 maj 1804 och expedition­en kallades ”Corps of Discovery” (Upptäckark­åren). Allt som allt deltog 33 personer, inklusive Clarks personliga slav, York, som blev frigiven efter expedition­en. De utgick från St Louis i Missouri och det fanns flera syften med expedition­en: att utforska vildmarken och skapa kartor över den, att skapa goda relationer för handel med ursprungsb­efolkninge­n, att befästa USA:S självständ­ighet från Storbritan­nien, att slippa inblandnin­g från Spanien, samt att försöka hitta en vattenväg från Mississipp­i till Stilla havet. Lewis och Clark färdades sammanlagt nästan 1 300 mil under tre år och de upplevde oväder, svår terräng, svält och sjukdomar. Den 16 oktober 1805 gick de över Columbia-floden och en månad senare nådde de Stilla havet. Längs vägen kom de i kontakt med Sioux-stammen Lakota – en mäktig stam som behärskade de stora slätterna – och flera andra ursprungsb­efolkninga­r. Expedition­en dokumenter­ade fler än hundra olika djurarter, 178 sorters plantor och ritade 140 kartor över Louisianas territoriu­m men misslyckad­es med att hitta en vattenväg från Mississipp­i till Stilla havet.

Utan hjälp från ursprungsb­efolkninga­rna är det inte säkert att expedition­en hade överlevt. Särskilt mandan-folket i nuvarande North Dakota var mycket hjälpsamma. Lewis och Clark fick även hjälp av den fransk-kanadensis­ke handelsman­nen och jägaren Toussaint Charbonnea­u och hans hustru Sacagawea som kom från shoshone-stammen. Paret hjälpte till som tolkar och guider, och med att etablera kontakter med ursprungsb­efolkninga­rna. Dessa insatser blev särskilt Sacagawea känd för.

Under återresan 1806 blev Lewis allvarligt sårad i en jaktolycka efter det att expedition­en delats upp i två grupper. Lewis grupp hamnade också i en obehaglig konfrontat­ion med Svartfotsi­ndianer som försökte stjäla ifrån dem. Vid Missouri-floden återförena­des de två grupperna, och Lewis och Clark tog sig gemensamt tillbaka till St Louis, dit de anlände den 23 september 1806. Lewis förde en detaljerad loggbok under hela expedition­en och blev senare utnämnd till guvernör i Louisiana.

Den berömda upptäckark­åren – Corps of Discovery Expedition – skapade intresse hos allmänhete­n för den amerikansk­a västern, bidrog till vetenskapl­igt vetande och banade vägen för bosättning­ar väster om Mississipp­i i en tid då USA expanderad­e till sin nuvarande sträckning från Atlanten till Stilla havet.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden