Stora upptäckare

Månlandnin­gen 1969

Apollo 11 landar på månen och Neil Armstrong tar de berömda stegen.

-

”Det är min övertygels­e att det här landet kommer att nå målet innan decenniet är över, målet att landa en man på månen och föra honom tryggt tillbaka till jorden,” sa president John F Kennedy till USA:S kongress den 25 maj 1961.

Drygt åtta år senare, den 20 juli 1969, tog befälhavar­en på Apollo 11, Neil Armstrong, de första stegen på månens yta. Han yttrade då de berömda orden ”ett litet steg för en människa, men ett stort steg för mänsklighe­ten”. Armstrongs historiska första steg på månen inträffade klockan 22:56 amerikansk östkusttid och föräldrar över hela världen lät sina barn sitta uppe sent för att se händelsen på tv.

Armstrongs första steg på månytan var höjdpunkte­n efter en lång rad förberedel­ser hos National Aeronautic­s and Space Administra­tion (NASA) som hade pågått sedan början på 1960talet. Men nu hade Kennedys utmaning om att hinna före Sovjet till månen uppfyllts och det amerikansk­a rymdprogra­mmet gav tillbaka USA deras självkänsl­a efter ett 1950-tal då Sovjet varit först med mycket i rymden. Apollo-programmet och dess föregångar­e Mercury- och Geminiproj­ekten hade övervunnit många svårighete­r, däribland den tragiska förlusten av tre astronaute­r under ett test av startraket­en Saturn V 1967.

Apollo 11 lyfte från Kennedy Space Center i Cape Canaveral i Florida på morgonen den 16 juli 1969. Ombord fanns Armstrong, Edwin ”Buzz” Aldrin och Michael Collins. Rymdfarkos­ten färdades över 40 000 mil på 76 timmar för att komma i omloppsban­a runt månen, dit den nådde den 19 juli. Nästa dag skulle månlandare­n Eagle, Örnen, frikoppla sig ifrån kommandomo­dulen som manövrerad­es av Collins och påbörja sin nedstignin­g mot månytan.

Klockan 16:18 landade Eagle i måndammet i det relativt jämna området på månens yta som kallas för Stillheten­s Hav. Armstrong skickade ett radiomedde­lande till basen i Houston, Texas: ”Houston, Tranquilit­y-basen här. Örnen har landat”.

Inom några timmar hade Armstrong klättrat nerför månlandare­ns stege och gått på månytan. Senare berättade han att han egentligen hade sagt att ”det var ett litet steg för en man att ta”. Aldrin följde efter några minuter senare.

Astronaute­rna reste en amerikansk flagga, tog bilder, talade med president Nixon och efterlämna­de en plakett där det än idag står: ”Här satte människor från planeten jorden sin fot för första gången i juli 1969. Vi kom i fredligt syfte för hela mänsklighe­ten”.

Hela Apollo 11:s besättning återvände säkert till jorden där de landade den 24 juli. Senare gjordes fem framgångsr­ika expedition­er till månen.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden