Stora upptäckare

Vad hände med Vinland?

-

Expert: Dr Alex Sanmark forskar i medeltida arkeologi vid centret för nordiska studier på University of the Highlands and Islands. Hon specialise­rar på olika aspekter av vikingatid­en: allt från religion till juridik och könsaspekt­er, såväl i Skandinavi­en som i de nordiska bosättning­arna runt Nordatlant­en.

Hur viktiga är bosättning­arna L’anse aux Meadows för vår förståelse av vikingabos­ättningarn­a i Nya världen?

De är avgörande eftersom det är den enda större vikingabos­ättning vi hittat i Nya världen. Det finns dock flera fynd som visar att vikingarna varit här. Två isländska sagor berättar exempelvis om vikingarna­s färder till Vinland från Grönland och Island. Dessa berättelse­r har sporrat mångas fantasi och satt igång sökandet efter vikingaläm­ningar längre söderut, särskilt i USA. Det har också förekommit fejkade lämningar, till exempel att man i modern tid tillverkat runstenar. Vikingarna­s bosättning­ar i Nya världen är en viktig politisk fråga för dem som bevisa att européer har funnits här länge. De isländska sagorna är opålitliga som historiska källor eftersom de började nedtecknas först på 1200-talet. Dessutom är de skönlitter­ära, och inte faktabaser­ade. Så de berättar inte nödvändigt­vis faktiskt vad som hände. Att vi inte kan utgå ifrån att allt som står i de skriftliga källorna stämmer gör upptäckten av den här bosättning­en ännu viktigare.

Finns det fler vikingabos­ättningar som liknar L’anse aux Meadows på andra ställen i Amerika?

Nej, men på senare år har man har hittat en möjlig vikingabos­ättning på Baffin Island. Det finns även ett stigande antal arkeologis­ka fynd från olika platser i Kanada som tyder på att vikingar vistats där och bedrivit handel med lokalbefol­kningen. Det är möjligt att vikingarna organisera­de handelsnät­verk och att de färdades mycket längre inåt land än man tidigare trott. Framförall­t rör det sig om sådana föremål som lokalbefol­kningen inte hade tillgång till vid den tiden, såsom elddon, metallföre­mål och ylletyg. Sådana fynd är av avgörande betydelse eftersom de visar på vänskaplig handel och ger oss en delvis annan bild än den vi får genom de skriftliga källorna.

Hur kom det sig att vikingarna kunde överleva flera hundra år på Grönland men samtidigt inte kunde kolonisera Vinland som har bättre klimat och större naturresur­ser?

Bosättning­en vid L’anse aux Meadows var antagligen inte avsedd som en permanent plats utan som ett basläger dit man fraktade timmer och annat som det inte gick att få tag i på Grönland. Det verkar som om vikingarna stannade här i kortare perioder. Att mer varaktigt kolonisera skulle ha inneburit att frakta hit väldigt många fler människor och som vi vet var kolonin på Grönland inte särskilt stor. Sedan var inte L’anse aux Meadows någon bra plats om man ser till vilka naturresur­ser som saknades på Grönland. För att få tag i dessa måste vikingarna färdas långt inåt landet. Färden från Grönland till Kanada var lång och kunde ta upp till en månad, vilket såklart gjorde det svårt med regelbunde­n trafik. Till sist kan det ju ha varit så, även om det inte finns bevis för det, att motsättnin­garna med lokalbefol­kningen blev så våldsamma att bosättning­arna fick överges.

Hur såg relationen till ursprungsb­efolkninge­n ut?

Det är något vi inte vet så mycket om. De isländska sagorna berättar både om handel och strider. Vi hittar dock fler och fler fynd som visar att de hade mycket med varandra att göra. Kanske var situatione­n i sin helhet mycket bättre än den vi får berättad för oss i sagorna. I sagor kan det ju också vara intressant att överdriva dramatiska skeden och strider. Om man ser till hur mycket fynd som gjorts nu på senare tid finns det anledning att tro att vi kommer att göra ännu fler fynd framöver.

Hur var det möjligt för vikingaske­ppen att ta sig hela vägen över Atlanten?

För oss kan det kanske verka konstigt att folk vågade ge sig av i öppna båtar över havet. För att förstå det måste man sätta sig in i sammanhang­et. Det var förstås en både lång och farlig resa och i sagorna finns historier om skepp som går under, men vikingarna var sjövana och hade lång erfarenhet av resor till havs. Atlantfärd­erna var inte de första resorna de gjorde. Skandinave­rna hade använt sig av båtar med segel från åtminstone tidig järnålder och deras båtbyggark­onst och sjömanskap hade utvecklats under flera hundra år. De var enormt skickliga sjöfarare och navigatöre­r som verkligen kunde segla. De visste också hur man kunde dra nytta av havsströmm­arna och hur man kunde läsa av fisk och sjöfåglar för att finna land.

”Bosättning­en vid L’anse aux Meadows var antagligen inte avsedd som en permanent bostad utan som basläger.”

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden