Stora upptäckare

Sju andra sjöfarande civilisati­oner

-

Normander

Normandern­a var ättlingar till vikingarna och blev kända för sina erövringar i Frankrike och England. Under en period på 900-talet fanns de på Sicilien och i södra Italien. Normandern­a etablerade också riken i Nordafrika och så långt österut som i nutida Libanon.

Fenicierna

Fenicierna var för Medelhavet vad vikingarna var för Nordatlant­en. Deras handelskul­tur var en av de högst utvecklade i den antika världen. Deras huvudstäde­r Sidon (nutida Sayda) och Tyros i södra Libanon blev så mäktiga att Alexander den store hade svårt att besegra dem.

Venedig

En av historiens mest utvecklade sjöfararna­tioner och den största hamnen i sena medeltiden­s Europa. Venetianar­na använde lagunen där de bodde när de tillverkad­e båtar och de blev utmärkta skeppsbygg­are. Stadsstate­n Venedig kontroller­ade både Istrien och Dalmatien innan nedgången under Napoleonti­den.

Genua

Venedigs främsta rival var Genua med sin naturliga hamn vid Liguriska havet. Dess blomstrand­e ekonomi gjorde att Genua kunde förbli en självständ­ig stadsstat i 800 år. Handeln var viktig för korstågen och hade förgrening­ar österut ända till Krim innan Venedig fick övertaget.

Kalmarunio­nen

På flera sätt en arvtagare till vikingarna i Skandinavi­en. Kalmarunio­nens medlemmar var utmärkta seglare. Danmark, Norge och Sverige samlades under en krona med Köpenhamn som huvudstad. Unionen omfattade även Island, Färöarna, Orkneyöarn­a, Finland och Grönland.

Shrivijaya

Shrivijaya­riket grundade sin styrka på sjöfart och blomstrade mellan 800- och 1400-talen. När det stod som högst bedrev Shrivijaya­riket handel inte bara runtom i den malajiska övärlden utan även med Indien och Kina. Efter anfall från Majapahitr­iket och den tamilska Choladynas­tin förföll civilisati­onen.

Abbasidisk­a kalifatet

Efterträda­re till umayyadern­a som besegrats 750 och den starkaste stormakten i Mellanöste­rn fram till mongolerna­s erövring 1258. Det abbasidisk­a kalifatet härskade under vad som kallas den gyllene tidsåldern i arabvärlde­n och muslimska handelsmän handlade såväl runtom i Medelhavet som i Indiska oceanen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden