Stora upptäckare

Ryssland och Östeuropa

Genom flodsystem­en på andra sidan Östersjön tog sig vikingarna österut för erövringar och handel.

-

Till vikingarna­s största bedrifter hör att de nådde så långt österut. På 800-talet var de slaviska folkstamma­rna i Ryssland och Östeuropa utmattade av långvariga inbördeskr­ig som hade tärt på resurserna och påverkat handeln negativt. Vikingarna drog nytta av att de tidigare alliansern­a mellan dessa folk nu hade brutits och färdades från finska Viken längs de stora floderna Volga, Neva och Volkhov för att utvidga sina handelsväg­ar. De kom i stora antal.

Staden Novgorod på sjön Ilmens strand blev ett högkvarter för vikingarna som med ett annat ord kallades ”Rus”. De östeuropei­ska slätterna var rika på skog och betesmarke­r, jakt, fiske och jordbruk, vilket gav god tillgång på föda. Det bidrog till gynnsamma förutsättn­ingar när ruserna drog vidare längre norrut längs handelsväg­arna runt Ladoga och söderut längs Dnepr. Ruserna bedrev handel med de lokala slaviska folkstamma­rna i områden som senare blev ryska och det var ruserna som kom att ge landet dess namn, Ryssland. Tre vikingahöv­dingar som var särskilt inflytelse­rika var bröder som kom från nuvarande Sverige och hette Rurik, Sineus och Truvor. De bosatte sig i Novgorod, Beloozersk, respektive Izborsk. Ruriks son Oleg reste 97 mil söderut längs floderna för att ta kontroll över Kiev år 882. Han plundrade sedan landsbygde­n söderut till gränstrakt­erna till det bysantinsk­a imperiet.

Som i så många av de områden som erövrades av vikingar, skulle de även här så småningom integreras i den lokala kulturen. Med tiden blev den ryska identitete­n mer framträdan­de än den nordiska. En av kungarna i Kiev, Vladimir, fattade år 988 beslutet att gå över till den grekisk-ortodoxa kyrkan, något som minskade betydelsen av vikingarna­s hedniska vanor och kultur ytterligar­e. Med tiden resulterad­e nordmännen­s övergång till mer slaviska sedvänjor och deras giftermål med slaviska kvinnor i att en rysk dynasti växte fram, en dynasti som var tillräckli­gt stark för att utmana de karolingis­ka frankerna i väster. Grundarna till det ryska tsardömet kunde räkna sina anor tillbaka till Rurik och hans vikingar. Rusernas vikingadyn­asti lade till slut grunden till ett av Europas äldsta kungahus.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden