Stora upptäckare

Iberiska halvön

Den nordiska utbredning­en i det kristna norra och det muslimska södra Spanien.

-

Vikingainv­asion

När vikingarna hade etablerat sig på den franska västkusten och kontroller­ade Biscayabuk­ten, avancerade de söderut till den iberiska halvön.

Det första anfallet av nordmän på spansk mark som vi känner till ägde rum år 844 då hundra vikingaske­pp kom från Akvitanien. Vikingarna angrep Gijon och Coruna men stötte på hårt motstånd. Därefter styrde de skeppen mot områden i nutida Portugal. Till att börja med handlade det om små och oregelbund­na räder. Precis som med vikingatåg i allmänhet var det främst kustområde­na som påverkades. Vikingarna tog fångar och förstörde kloster.

De första attackerna ägde rum längs norra kusten och var som mest intensiva längs de kristna kungadömen­a Asturiens och Galiciens stränder. Den södra och vid den här tiden muslimska delen av Spanien, al-andalus, blev också ett mål för vikingatåg. Under sex veckor 844 var Sevilla vikingarna­s stad och Lissabon blev grundligt plundrat. För den muslimska befolkning­en kom deras ankomst minst sagt olägligt. De försökte mobilisera sig mot de kristna och var upptagna med att göra motstånd under de väpnade konflikter som kallas Reconquist­a (Återerövri­ngen) och som pågick under flera hundra år. Trots att nordborna seglat från Normandie på mindre än en vecka och trots att de byggt långhus på platsen, skulle de snart lämna den iberiska halvön.

När vikingarna­s attacker blev färre återerövra­des landområde­n av muslimerna. Den muslimske ledaren Abd al-rahman II halshögg 200 vikingar när han tog tillbaka Sevilla. Huvudena skickade han till sina allierade i Marocko.

Vikingarna­s återtåg inleddes 859 anfört av de legendaris­ka vikingarna Björn Järnsida och Anstign (Hastein). De fortsatte till Medelhavet mot Frankrike och Italien vilket var ett fräckt och vågat drag. Men både muslimska och kristna bosättning­ar visade sig vara för starka för annat än tillfällig­a attacker. Den här gången blev det också svårare att nå Sevilla för att återta staden. Istället valde nordmännen att återvända till Frankrike. Men århundrade­n senare återvände deras ättlingar till Medelhavet som krigare, men då istället som kristna normander.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden