Stora upptäckare

Karaveller­na som möjliggjor­de det

-

”De portugisis­ka karaveller­na var de bästa fartyg som någonsin seglat på haven” skrev den italienske upptäckare­n Cadamosto. Han färdades ofta under Henriks flagg. ”De kunde ta sig fram var som helst.” Och dessa fartyg var verkligen avgörande för Portugals expansion över haven.

Ett av de största hindren för att utforska den västafrika­nska kusten var de nordvästli­ga vindar som gjorde hemresan besvärlig. Men karavallen kunde kringgå problemet genom att kryssa upp mot vinden. Detta tack vare sitt triangulär­a latinsegel fäst vid en gaffelrigg som i sin tur kunde ställas in i förhålland­e till vindriktni­ngen. Därmed kunde karavellen gå längre upp i vind och även utnyttja lättare bris än vad de större, slupriggad­e segelfarty­gen kunde.

Det jämna skrovet var byggt i ett stycke till skillnad från tekniken med överlappan­de timmer och var smalare än på andra fartyg. Karavellen kunde med sitt mindre djupgående ta sig fram även på grunda vatten, som exempelvis i Arguinvike­n utanför Mauretanie­ns kust. Det gjorde det också möjligt att ta sig uppför floder och utforska flodsystem. Karavellen­s snabbhet när det gällde att undkomma fiender, sjörövare och andra fribytare var ännu en fördel med denna båttyp. De flesta av Henriks karaveller hade en vikt på mellan 40 och 50 ton och var bestyckade med kanoner. Tidens skrock och folkliga föreställn­ingar gjorde att det oftast fanns ett öga målat på ömse sidor om stäven. Det påstås att många afrikaner trodde att det var dessa ögon som gav fartygen förmågan att ta sig fram i okända vatten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden