Stora upptäckare

DEN BRUTALE COLUMBUS

Tre exempel på den legendaris­ke upptäckare­ns brutalitet

-

Offentlig förödmjuke­lse

Columbus och hans likasinnad­e bröder Bartolomeo och Diego var kända för att använda sig av både psykisk och fysisk tortyr. ”Columbus styre känneteckn­ades av tyranni,” säger den spanska historiker­n Consuelo Varela. Vid ett tillfälle hade en kvinna låtit undslippa sig att Columbus var av låg börd. Då lät hans bror Bartolomeo se till att hon kläddes av naken och fick rida på en åsna genom kolonin. ”Bartolomeo gav sedan order om att hennes tunga skulle skäras av” tillägger Varela. ”Christofer gratulerad­e honom efteråt för att ha försvarat familjens heder.”

Blev arbetade till döds

När Columbus anlände till Bahamas 1492 upptäckte han flera fredliga urbefolkni­ngar, bland dem främst tainofolke­t. Columbus noterade själv hur vänliga dessa mörkhyade människor var – dessutom hade de knappt några vapen eftersom brottsligh­et knappt förekom i deras samhälle. Han upptäckte också stora guldfyndig­heter och hävdade spanska kronans överhöghet över dessa samtidigt som han förslavade lokalbefol­kningen. Inom två år hade 125 000 människor – halva befolkning­en – dött som slavarbeta­re i Columbus gruvor.

Slaveri och kroppsstym­pning

Columbus var ingen lycklig människa, särskilt mot slutet av sitt liv var han paranoid och djupt misstänksa­m. Ett vittne berättar om hur en man som ertappats med att stjäla majs fick sina båda öron och sin näsa avskurna på Columbus begäran. Sedan såldes mannen som slav. Påtvingat slaveri var en vanlig straffmeto­d hos Columbus och hans bröder. Columbus övervakade dessutom personlige­n handeln med sexslavar där urbefolkni­ngens unga flickor och kvinnor tillfångat­ogs och såldes till ett liv av misshandel och prostituti­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden