Stora upptäckare

HÅLLA DÄCKET FRAMKOMLIG­T

-

För att Santa Maria skulle kunna manövreras och fungera var det viktigt med framkomlig­heten på däck. Det var besättning­ens uppgift att se till att inga lösa föremål blockerade vägen och att allt som fanns på däck togs hand om. Lösa föremål surrades, skräp hivades överbord och utrustning som skadats efter dåligt väder reparerade­s. Det var också viktigt att däcket hölls rent och därför skulle det skrubbas med jämna mellanrum.

SLUT PÅ FÖRSTA VAKTEN

Första vakten närmade sig sitt slut och nu tog andra vakten – Guardias – vid. Det innebar att Cuartos under de följande fyra timmarna fick en chans att umgås. Att sjunga, dansa och spela musik var några av aktivitete­rna. Det var även populärt med fiske eftersom färsk mat var en stor delikatess och ett välkommet tillskott i kosten.

HUNDVAKTEN

Skiften mellan klockan fem på eftermidda­gen och sju på kvällen var indelade i två olika ”hundvakter”. Det gjorde att besättning­en kunde variera sina skift så att det blev mer omväxlande och rättvist, och så man inte ständigt jobbade samma skift. Särskilt ville man undvika ”gravvakten” vid midnatt – ett skift som av uppenbara skäl inte var särskilt populärt.

BÖNEDAGS

Varje halvtimme vände skeppspojk­en på glaset (som var format som ett timglas). Medan han gjorde detta sjöng han en psalm. Besättning­en fick på så sätt veta inte bara vad klockan var utan blev också påminda om att detta var ett katolskt skepp. Särskilda böner skulle läsas vid speciella tidpunkter under dagen. Salve Regina (hälsad vare den heliga drottninge­n) skulle exempelvis läsas vid solnedgång­en.

SÖMN

Efter sitt andra arbetsskif­t försökte de flesta få lite sömn några timmar innan de skulle upp och jobba igen. Columbus och några av officerarn­a hade egna hytter men de flesta i besättning­en fick försöka hitta en sovplats så gott de kunde. Under däck fanns lastutrymm­en och där låg även avträdena. Därför försökte man undvika att ha sin sovplats där.

 ?? ?? Hur vet vi allt det här?
Santa Marias loggbok redogjorde­s dag för dag i detalj för resan. Utdrag ur den har överlevt till våra dagar genom Columbus levnadstec­knare Bartolomé de Las Casas. Han fokuserar på särskilda händelser och upptäckter men tillräckli­gt mycket finns med om vardagliga detaljer för att vi ska få en inblick i vad resan innebar för manskapet. En annan källa till den här artikeln är Christofer Columbus av Ernle Bradford (1973).
Hur vet vi allt det här? Santa Marias loggbok redogjorde­s dag för dag i detalj för resan. Utdrag ur den har överlevt till våra dagar genom Columbus levnadstec­knare Bartolomé de Las Casas. Han fokuserar på särskilda händelser och upptäckter men tillräckli­gt mycket finns med om vardagliga detaljer för att vi ska få en inblick i vad resan innebar för manskapet. En annan källa till den här artikeln är Christofer Columbus av Ernle Bradford (1973).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden