Stora upptäckare

Piratridda­ren

Walter Raleigh utnyttjade sin gunst hos drottninge­n för att utplåna sina spanska konkurrent­er.

-

Sir Walter Raleighs livshistor­ia innehåller såväl glittrande höjder som förkrossan­de dalar. Hans livsöde berättar för oss hur en persons liv kunde förändras på ett ögonblick i upptäckter­nas tidsålder.

Han var den yngsta sonen i en mycket protestant­isk familj som inte tillhörde den högsta adeln men som inte heller var alldeles utan inflytande. Efter utbildning­en i Oxford verkade det som om han skulle ägna sig åt en akademisk karriär. Men när de religiöst färgade inbördeskr­igen bröt ut i Frankrike lämnade han landet för att slåss tillsamman­s med hugenotter­na mot den katolske kung Karl IX av Frankrike. Men det var Desmond-upproren på Irland som för alltid skulle komma att förändra hans liv.

När orolighete­rna bröt ut i Munster slogs Raleigh med drottninge­ns armé för att kväsa upproret. Hans hänsynslös­het visade sig vid slaget vid Smerwick 1580 och de landområde­n han tilldelade­s efter sin insatser gjorde honom till en rik och mäktig man. Men viktigast av allt: det väckte drottninge­ns uppmärksam­het. Den charmige och belevade Raleigh blev ofta sedd som gäst vid hovet och snart var han Elizabeths favorit. Hon gav honom fler och ännu större lantegendo­mar än de han redan hade och dubbade honom till riddare. Hur stort hennes förtroende var för Raleigh blev uppenbart för alla när hon 1587 gjorde honom till kapten över drottninge­ns livgarde.

Så det var kanske inte så konstigt att Raleigh fick drottninge­ns helhjärtad­e stöd när han föreslog koloniseri­ng av Amerika. Hon tilldelade honom de handelspri­vilegier han behövde och mellan 1584 och 1589 ledde Raleigh flera expedition­er till Nya världen. Han utforskade områdena mellan North Carolina och Florida och gav dem namnet Virginia för att hedra jungfrudro­ttningen. Men hans försök att etablera engelska kolonier misslyckad­es. Särskilt bosättning­en han hade grundat vid Roanoke Island var en katastrof. Hela kolonin försvann plötsligt

mystiskt utan ett spår, och än i denna dag vet ingen vad som hände med människorn­a som bodde där.

Men kolonin i Roanoke var inte det enda som skulle sluta med katastrof. Raleighs goda förhålland­e till drottninge­n fick ett hastigt slut när hon fick reda på att han var hemligt gift med en av hennes hovdamer. En hovdam som inte bara var elva år yngre än han utan som också var gravid. Elizabeth blev rasande över att han inte inhämtat hennes tillstånd, och kanske också lite svartsjuk. Hon satte honom i fängelse och hans unga hustru kastades ut från hovet.

När han kom ut igen var Raleigh angelägen om att återupprät­ta sina goda relationer till drottninge­n och gav sig iväg över havet för att försöka hitta El Dorado – den mytomspunn­a staden som skulle vara gjord av guld. Han hittade den inte, även om han själv påstod motsatsen, men han utforskade delar av nutida Guyana och Venezuela. Hans anfall mot den viktiga spanska hamnen i Cadiz och hans försök att omintetgör­a den nyligen bildade spanska armadan hjälpte till att återupprät­ta förtroende­t för honom hos Elizabeth.

När Elizabeth dog 1603 och James I besteg tronen började Raleigh inse att hans tid var ute. Hans stridbara attityd och hans förödande charm hade vunnit en plats i drottninge­ns hjärta, men den nye skotske kungen tyckte inte alls om honom. Raleigh greps och sattes i Towern i London inom ett år efter att James bestigit tronen. Han befanns skyldig till förräderi men dömdes inte till döden utan till livstids fängelse. Men redan 1616 släpptes han av den pengahungr­ige kungen för att än en gång ge sig ut och söka efter El Dorado, guldstaden som Raleigh hade berättat att han besökt tidigare. Hans berättelse­r hade hjälpt till att göra honom till en levande legend.

Under expedition­en struntade han i kungens order och anföll en spansk postering. Spanjorern­a blev rasande och för att blidka dem hade James inget annat val än att bestraffa den upproriske äventyrare­n. Raleigh blev gripen igen och den här gången dömdes han till döden. Orädd in i det sista ska han ha sagt till bödeln: ”Det är förvisso stark medicin, men det botar sjukdomar. Vad är du rädd för, människa? Hugg nu, hugg!”

 ?? ?? Loggbok och det har blivit Råttor har invaderat skeppet på däck. Efter ännu svårare att försöka sova seglen lagats gårdagens hårda vindar har var blev mitt och vatten pumpats. Som tur backgammon inte skadat. är Matförråde­n börjar ta slut. Skeppsskor­porna inget annat att äta. fyllda av mask men det finns så de flesta Vattnet går inte att dricka längre kvar av ölet. överlever på vad som finns skörbjugg. Många i besättning­en har fått mycket för att Skeppsläka­ren kan inte göra ramlar ut lindra deras plågor. Deras tänder sår över hela ur munnen på dem och de har Vi kastade deras kroppen. Några har redan dött. kroppar överbord. upprorisk. En Besättning­en är missnöjd och piskad som straff. sade emot en officer och blev bands fast i ett En annan blev kölhalad – han och drogs rep under båten, kastades överbord Havstulpan­erna skar runt skrovet under vattnet. en arm. honom så att han blev av med en annan Siktade idag lite drivved och sett en mås. Vi kan officerare berättade att han den karta vara nära land. Vilket helt motsäger gäller. Om vi vi ska följa. Ordern är att kartan nya instruktio­ner. siktar land kommer vi att få Tudortiden­s fartyg utforskade men världen i jakt på rikedomar, lyxiga. själva resorna var långtifrån 7 februari 1595 15 mars 1595
Loggbok och det har blivit Råttor har invaderat skeppet på däck. Efter ännu svårare att försöka sova seglen lagats gårdagens hårda vindar har var blev mitt och vatten pumpats. Som tur backgammon inte skadat. är Matförråde­n börjar ta slut. Skeppsskor­porna inget annat att äta. fyllda av mask men det finns så de flesta Vattnet går inte att dricka längre kvar av ölet. överlever på vad som finns skörbjugg. Många i besättning­en har fått mycket för att Skeppsläka­ren kan inte göra ramlar ut lindra deras plågor. Deras tänder sår över hela ur munnen på dem och de har Vi kastade deras kroppen. Några har redan dött. kroppar överbord. upprorisk. En Besättning­en är missnöjd och piskad som straff. sade emot en officer och blev bands fast i ett En annan blev kölhalad – han och drogs rep under båten, kastades överbord Havstulpan­erna skar runt skrovet under vattnet. en arm. honom så att han blev av med en annan Siktade idag lite drivved och sett en mås. Vi kan officerare berättade att han den karta vara nära land. Vilket helt motsäger gäller. Om vi vi ska följa. Ordern är att kartan nya instruktio­ner. siktar land kommer vi att få Tudortiden­s fartyg utforskade men världen i jakt på rikedomar, lyxiga. själva resorna var långtifrån 7 februari 1595 15 mars 1595
 ?? ?? RALEIGHS RESOR
■ RESOR TILL NORDAMERIK­A
■ ÅTERRESOR TILL ENGLAND
Vad fanns ombord? Ett segelfarty­g med en besättning på 200 man behövde för en vecka till sjöss… 635 kg skeppsskor­por 1 katt (svart eller vit) 726 kg saltat kött eller fläsk 1 ombyte kläder per man 200 råttor 54 kg ost 34 kg smör 20 djur (inklusive getter, höns, kycklingar, svin och lamm) 5 300 liter öl 68 kg fisk
RALEIGHS RESOR ■ RESOR TILL NORDAMERIK­A ■ ÅTERRESOR TILL ENGLAND Vad fanns ombord? Ett segelfarty­g med en besättning på 200 man behövde för en vecka till sjöss… 635 kg skeppsskor­por 1 katt (svart eller vit) 726 kg saltat kött eller fläsk 1 ombyte kläder per man 200 råttor 54 kg ost 34 kg smör 20 djur (inklusive getter, höns, kycklingar, svin och lamm) 5 300 liter öl 68 kg fisk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden