Stora upptäckare

Imperiets skatter

En värld fylld av rikedomar väntade på att göra England till en mäktig och välbärgad stormakt.

-

När det kom till handel hade England en hel del att lära sig för att kunna hävda sig i förhålland­e till resten av världen. Under lång tid hade italienska krydd- och färghandla­re dominerat, men nu hade det italienska monopolet brutits av Spanien och Portugal. I sina ansträngni­ngar för att lösa upp det italienska greppet om handeln hade köpmännen hittat nya sjövägar till Indien och de väldigt värdefulla kryddor som fanns ännu längre österut. England betraktade avundsjukt hur Spanien blev allt rikare och ett beslut mognade sakta men säkert fram om att vara med och dela på de rikedomar som fanns i Nya världen. Annars skulle de europeiska konkurrent­erna växa ifrån dem och England skulle hamna på efterkälke­n och bli isolerat och sårbart. Handel betydde inte bara rikedom – det betydde faktiskt överlevnad.

Sedan en engelsk spion kommit över en kopia av Brevecompe­ndiodelasp­hera, en hemlig spansk bok om hur man lyckas till sjöss, började hantverkar­e att bygga de nya instrument som engelska utforskare behövde för att ge sig av ut på haven. Drottning Elizabeth stödde de djärva sjöfararna­s upptäcktsr­esor och uttryckte att hon inte skulle misstycka om de drog fördel av de rikt lastade spanska skeppen när de ändå var ute på haven och seglade. Snart blev engelska sjöfarare kända som pirater, även om den officiella termen var privateers. Spanska fartyg i Karibien fruktade åsynen av engelska galeaser vid horisonten. En ny värld grydde och med hjälp av list, mod och hänsynslös­het skulle engelsk handel komma att dominera världshave­n.

 ?? ?? Handelsbal­ans Slavar – Afrika Kryddor: kanel, kryddnejli­ka, peppar – Kina och Indien Korinter: torkade vindruvor – Östra Medelhavet Vin – Östra Medelhavet Bomull – Östra Medelhavet Siden – Östra Medelhavet Tågvirke – Ryssland Hampa – Ryssland Pälsverk – Ryssland Mattor – Turkiet Siden – Persien Frukt – Medelhavet Socker – Nordafrika
Handelsbal­ans Slavar – Afrika Kryddor: kanel, kryddnejli­ka, peppar – Kina och Indien Korinter: torkade vindruvor – Östra Medelhavet Vin – Östra Medelhavet Bomull – Östra Medelhavet Siden – Östra Medelhavet Tågvirke – Ryssland Hampa – Ryssland Pälsverk – Ryssland Mattor – Turkiet Siden – Persien Frukt – Medelhavet Socker – Nordafrika

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden