Stora upptäckare

Rymdkapplö­pningen

-

Under senare delen av 1900-talet deltog Sovjetunio­nen och USA i en intensiv kapplöpnin­g om herravälde­t i rymden. Båda länderna ville vara först med en satellit i omloppsban­a runt jorden. Rymdkapplö­pningen började sommaren 1955 då Sovjetunio­nen besvarade USA:S tillkännag­ivande om att de ”inom en nära framtid” tänkte skjuta upp en rymdfarkos­t. Rivalitete­n mellan de båda supermakte­rna började efter andra världskrig­et och drevs av politiska motsättnin­gar och militära spänningar mellan de två länderna.

Sovjetunio­nen vägrade att låta sig besegras och sköt upp rymdfarkos­ten Sputnik 1 i omloppsban­a runt jorden i oktober 1957. Sputnik var en 58 centimeter stor obemannad farkost som skulle bana väg för Sputnik 2, som hade med sig det första djuret upp i rymden – en gathund som hette Laika.

USA blev mycket bekymrat över Sovjets framgångar och sjösatte sitt satellitpr­ogram Project Vanguard mycket tidigare än de hade tänkt. När satelliten skulle skjutas upp i rymden följdes händelsen av miljoner tv-tittare runtom i USA – och vad de fick se var ett fullständi­gt misslyckan­de. Direkt efter starten exploderad­e satelliten flera gånger, vilket fick amerikaner­na att se löjliga ut när tidningarn­a rapportera­de om saken.

Lärdomarna av ”Flopnik” gjorde att USA skyndade på arbetet med sin Juno I-raket. Den 31 januari 1958 kunde USA för första gången få upp en satellit i bana runt jorden.

Rymdkapplö­pningens nästa steg vanns av Sovjetunio­nen som skjöt upp den första människan – Gagarin – i omloppsban­a runt jorden.

Utan denna pionjärgär­ning hade vi kanske inte idag kunnat skicka obemannade farkoster till månen, Venus och Mars och vidare i solsysteme­t, och bemannade rymdfärder hade kanske aldrig hänt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden