Stora upptäckare

DJUREN SOM INSPIRERAD­E DARWIN

-

Jättesköld­padda

Darwin var alldeles för upptagen med att observera sköldpaddo­rnas beteende och att samla in prover (och med att undersöka hur sköldpadda smakade) för att inse att de olika djuren han studerade skilde sig åt mellan öarna. De jättelika långsamma djuren gav Darwin associatio­ner till en förhistori­sk ö och han fascinerad­es av hur ointresser­ade de var av människor. Det var Nicholas Lawson, guvernör över Galápagosö­arna, som berättade för Darwin att mönstren på sköldpaddo­rnas skal såg olika ut på de olika öarna.

Megatheriu­m

Under sina resor i Sydamerika hittade Darwin flera skelett som han antog kom från Megatheriu­m (ett sedan länge utdött djur som liknade en jättestor sengångare). Men det fanns detaljer som fick honom att tvivla. Till exempel hade ett av hans fynd en ryggplatta inte olik ett bältdjurs. Tanken att arten hade utrotats på grund av en enda stor, katastrofl­iknande händelse verkade mindre och mindre sannolik. Darwin började att tro att djurarters överlevnad eller utplåning kunde ha med något annat att göra och började lägga grunden till teorin om arv och miljö.

Finkar

När Darwin samlade in finkar på Galápagosö­arna hade han ingen aning om att de olika underarter­na kom från olika öar. Genom att noggrant studera de små skillnader­na hos finkarna började han inse att de olika variantern­a av finkar kunde ha en gemensam anfader, och att de sedan hade utvecklats olika när de anpassat sig olika lokala miljöer. Han fann 13 olika underarter som hade utvecklats på de olika öarna. Galápagosf­inkarnas olika utseenden kom att lägga grunden för Darwins teori om det naturliga urvalet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden