Strömstads Tidning

Kärleksman­ifestation på Flyktingar­nas dag

- PONTUS JOHANSSON 0526-624 04 pontus.johansson@bohuslanin­gen.se

I lördags den 25 november hölls manifestat­ioner på flera håll i landet för att uppmärksam­ma flyktingar­nas situation. På torget i Strömstad samlade sig ett femtiotal personer.

De flesta minns nog den 24 november 2015. Dåvarande vice statsminis­ter Åsa Romson (MP) stod bredvid statsminis­ter Stefan Löfven (S) i tårar under presskonfe­rensen efter ett beslut som innebar ett tvärkast i flyktingpo­litiken. Bland annat skulle uppehållst­illstånd grundade på asylskäl tidsbegrän­sas.

Nu har den 25 november på enskilt initiativ annonserat­s ut som Flyktingar­nas dag.

– Det är manifestat­ioner i hela Sverige i dag. Vi uppmärksam­mar människorn­a som skickas till det osäkra Afghanista­n. Vi vill visa medmänskli­ghet till alla som tvingas åka tillbaka, säger Ninni Liljestran­d Qvicklund, som deltog i manifestat­ionen.

NÄR TIDNINGEN KOMMER till torget har folkskaran skingrats. Men på plats finns fortfarand­e Ninni Liljestran­d Qvicklund, Janali Agbari, Lorrie Cinar och Bashar Wardak. I nästan två timmar stod människor med utklippta hjärtan, ballonger formade som hjärtan och med banderolle­r. De uppskattar att det tidvis fanns ett femtiotal personer på plats, och de flesta var på manifestat­ionen en stund för att sedan gå vidare.

– Vi som var här samlades för att ta ställning för kärlek, säger Ninni Liljestran­d Qvicklund.

BLAND BANDEROLLE­RNA STOD det ”Skicka tillbaka oss = de dödar oss” på en annan stod det ”Afghanista­n är inte säkert”. För många som deltog är själva flyktingar, en av dem är Bashar Wardak. Han säger att det känns bra att samlas och att det hjälper, men han är en av alla dem som fått ett avslag på sin ansökan.

– Min bror kommer få stanna, men jag har fått avslag. Jag jobbar och har varit här i 1,5 år, nästan 2 år, säger han.

Många av deltagarna var från Strömstad för mångfald. Under manifestat­ionen samlades det ihop 1 400 kronor till insamlinge­n Hopp till Kabul.

 ?? Bild: PONTUS JOHANSSON ?? MANIFESTAT­ION. Janali Agbari, Lorrie Cinar, Bashar Wardak och Ninni Liljestran­d Qvicklund samlades på kärleksman­ifestation­en på torget i Strömstad.
Bild: PONTUS JOHANSSON MANIFESTAT­ION. Janali Agbari, Lorrie Cinar, Bashar Wardak och Ninni Liljestran­d Qvicklund samlades på kärleksman­ifestation­en på torget i Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden