Sväng­ig match för Bul­la­ren

Strömstads Tidning - - Sport - JA­KOB SIMONSON

Bul­la­ren tog en ti­dig led­ning mot Vä­ners­borgs FK – men se­dan slog de av på tak­ten och släpp­te in vä­ners­bor­gar­na i mat­chen.

Det bör­ja­de väl­digt bra för Bul­la­rens Go­if när de tog emot Vä­ners­borgs FK bor­ta på Vä­ner­sval­len på tors­dags­kväl­len.

Ef­ter 13 mi­nu­ter gav Jen­ni­fer Karls­son bor­t­a­la­get led­ning­en, och tio mi­nu­ter se­na­re fyll­de Emma Ce­der­ström på till 2–0. Så långt såg det väl­digt bra ut. Då slapp­na­de Bul­la­re­da­mer­na av.

– Vi kopp­la­de av li­te när vi tog led­ning­en med 2-0 och då vän­de mat­chen, sä­ger Bul­la­rens trä­na­re René Ni­el­sen.

Strax fö­re pa­us kun­de Vä­ners­borg gö­ra två mål och kvit­te­ra ge­nom Eb­ba Al­freds­son och Moa Jansson. Vä­ners­borg ha­de kopp­lat grep­pet och 23 mi­nu­ter in på and­ra halv­lek kun­de Lin­néa Jo­hans­son även ge hem­ma­la­get led­ning­en.

– Men vi tog oss i kra­gen och vän­de på spe­let en gång till, och det gav ut­del­ning till slut när Jen­ni­fer Karls­son sat­te 3-3 i slut­mi­nu­ter­na. Det var en skön po­äng att ta, sä­ger René Ni­el­sen.

En vik­tig po­äng ock­så i bot­ten­stri­den för Bul­la­ren, som nu har nå­got­sånär fast mark un­der föt­ter­na när se­ri­en tar som­marup­pe­håll fram till mit­ten av au­gusti.

– Det är kul att vi har bör­jat gö­ra många mål igen. Spe­ci­ellt ro­ligt för Jen­ni­fer Karls­son som gör två mål, hon får myc­ket själv­för­tro­en­de ef­ter en sån här match. Syst­rar­na Karls­son (Jen­ni­fer och Ange­li­ca) är nog Bo­hus­läns löp­star­kas­te sys­kon­par, sä­ger René Ni­el­sen.

Bul­la­rens för­ra skyttedrott­ning Sand­ra Ni­el­sen spe­la­de ock­så i tors­dags­mat­chen, och bör­jar kom­ma i match­form ef­ter sitt långa up­pe­håll från fot­bol­len.

Bild: THO­MAS BENNELIND

MÅLRIKT. Emma Ce­der­ström gjor­de ett av må­len i kryss­mat­chen mot Vä­ners­borgs FK (ar­kiv­bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.