Öst­fol­ding­en som blev Kos­ter­bo

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - ARVID MØLLER

Arvid Möl­ler skri­ver min­nes­ord över Kos­ter­konst­nä­ren Ulf Grea­ker.

Det tyn­nes i rek­ken av Kos­ter-kunst­nere. Tid­li­ge­re i år gikk Per Thor­lin ut av ti­den, da som­me­ren kom til Kos­terøy­e­ne, ble Ulf Grea­ker bor­te, 82 år gam­mel.

Ulf Grea­ker var øst­fol­ding­en som bo­sat­te seg på Syd­kos­ter og ble bo­hus­län­ning. Jeg møt­te ham førs­te gang i 1961. Da var var 25 år og pro­kla­mer­te at han vil­le av­slut­te sin lo­ven­de fri­id­rettskar­ri­e­re (han løp 400 me­ter på ba­ne på 47 blank) og bli kunst­ner. Så reis­te han til Kø­ben­havn. Der stu­der­te han ma­le­ri ved Kunsta­ka­de­mi­et.

Et­ter hvert var det skulp­tu­ren som opp­tok ham, på si­ne ”gam­le” da­ger dyr­ket han ma­le­ri­et og ak­va­rel­len. Det var da han flyt­tet til Bo­hus­län at han be­gyn­te å ar­bei­de med bo­hus­gra­nit­ten. Sist på 70-tal­let fikk han et ung­arsk sti­pend for å del­ta i et skulp­tur­sym­po­si­um i Ungarn. I 1987 stil­te han og Per Thor­lin ut si­ne ver­ker i Stock­holm.

Selv sa Ulf Grea­ker om skulp­tu­re­ne si­ne at ”de står i rom­met, ut­vik­ler seg og er!”

Med Ulf Grea­ker er en kre­sen og følsom bil­led­kunst­ner gått bort. Han vil bli hus­ket for si­ne saer­pre­ge­de skulp­tu­rer, for de fi­ne ak­va­rel­le­ne og ol­je­bil­de­ne. De fang­er Kos­ter-øy­e­nes lys og far­ger og de bo­hus­läns­ke sva­ber­ge­nes skulp­tu­rel­le for­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.