Skö­na da­gar vid Gull­mars­strand.

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

Un­na dig någ­ra da­gars av­kopp­ling 0 me­ter från ha­vet. Njut av här­li­ga pro­me­na­der, ba­stu, bad i ut­om­huspoo­len 38G, Spa­ri­tu­al, god mat och en skön natts sömn i be­kvä­ma Carpe Diem-säng­ar. Pris: 1 595 kr /pers. Er­bju­dan­det gäl­ler i mån av plats un­der pe­ri­o­den 1 ju­ni-31 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.