För­se­nings­er­sätt­ning­ar från SJ ru­sar i höj­den

Strömstads Tidning - - Nyheter -

SVE­RI­GE: An­ta­let Sj-kun­der som sö­ker för­se­nings­er­sätt­ning ru­sar i höj­den. 2016 fick bo­la­get in 10 000 an­sök­ning­ar. An­ta­let för­dubb­la­des för­ra året, och i år är siff­ran re­dan än­nu hög­re än för he­la 2017, rap­por­te­rar SR Ekot.

En för­kla­ring är att en snö­rik och kall vin­ter följ­des av en torr vår, som in­ne­bar väx­el- och signal­fel samt brän­der.

SJ:S kundom­buds­man sä­ger att man job­bar hårt för att få bort pro­ble­men, men att myc­ket lig­ger hos and­ra ak­tö­rer. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.