Ska ha ofre­dat kvin­nor

Strömstads Tidning - - Nyheter - FAN­NY EDSTAM fan­ny.edstam@bo­husla­ning­en.se

En last­bils­chauf­för miss­tänks för att ha ofre­dat kvin­nor på Ras­ta i Ta­num. Po­li­sen om­hän­der­tog ho­nom för fyl­le­ri.

– Han om­hän­der­togs och fick so­va ru­set av sig på po­lis­sta­tio­nen, sä­ger Chris­ter Fux­borg, po­li­sens pressta­les­man i re­gi­on väst.

Un­der nat­ten mel­lan tis­dag och ons­dag fick po­li­sen sam­tal om en onyk­ter last­bils­chauf­för vid Ras­ta Ta­num.

– Det var en last­bils­chauf­för som följ­de ef­ter och ofre­da­de kvin­nor. Han vil­le gär­na ha med dem in i last­bi­len, men de sa nej och han följ­de ef­ter, sä­ger Chris­ter Fux­borg, po­li­sens pressta­les­man i re­gi­on väst.

Last­bils­chauf­fö­ren är i 50-års­ål­dern och om­hän­der­togs för fyl­le­ri.

– Han om­hän­der­togs och fick so­va ru­set av sig på po­lis­sta­tio­nen, sä­ger Chris­ter Fux­borg. Men han kör­de in­te al­ko­holpå­ver­kad?

– Nej nej, han var på plat­sen och i sam­band med det bör­ja­de han stö­ra kvinn­li­ga per­so­ner. STRÖMSTAD: Det var vid 15:30-ti­den på tis­da­gen, på en adress ut­an­för Strömstad, som en be­ru­sad och me­di­cin­på­ver­kad man i 40-års­ål­dern be­ted­de sig våld­samt och de­struk­tivt. Man­nens bror ring­de po­li­sen, som ryck­te ut. När po­lis­pa­trul­len kom till hu­set gjor­de man­nen våld­samt mot­stånd mot att bli om­hän­der­ta­gen. En av po­li­ser­na blev sku­ren i han­den. Man­nen ska ock­så ha ho­tat dem.

Po­li­sen om­hän­der­tog man­nen till slut, och han för­des till Näl och blev in­lagd. Po­li­sens hand­ska­da vi­sa­de sig in­te va­ra av det mer all­var­li­ga sla­get, men man gör en blodsmit­te­un­der­sök­ning.

Man­nen är an­mäld mis­s­tänkt för våld och hot mot tjäns­te­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.