Un­na dig en lång­se­mes­ter i he­ta An­da­lu­si­en.

Strömstads Tidning - - Nytta & Noje -

Följ med till An­da­lu­si­en 31 okt-21 nov el­ler 14 nov-3dec. Upp­lev kul­tu­ren, det skö­na kli­ma­tet och spän­nan­de se­värd -he­ter. Bo i lä­gen­het med bal­kong på PYR Ho­tell i världs­be­röm­da tu­rist­sta­den Pu­er­to Ba­nus. Där­i­från har du nä­ra till shop­ping, lyx­båts­hamn och strand. Vi gör fem in­tres­san­ta ut­flyk­ter, med svensk re­se­le­da­re, till Ma­la­ga, Ron­da, Se­vil­la, Ner­ja och Mar­bel­la/mi­jas. Ditt pris med Nyt­ta & Nö­je: från 14 595 kr/pers. I pri­set in­går flyg från Gö­te­borg, trans­fers, bo­en­de med halv­pen­sion (fru­kost och mid­dag), ut­flyk­ter samt kvälls­un­der­håll­ning någ­ra kväl­lar/vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.